stäng ikon Stäng
 1. Upphovsrätt 1996 - 2013 Waratah och/eller dess leverantörer. Med ensamrätt. Waratah och/eller dess leverantörer behåller all äganderätt, titel och intresse för alla upphovsrättigheter i alla dokument, text, bilder, interaktiva media och programvara som ägs av Waratah och/eller dess leverantörer.

  Enskilda personer får elektroniskt kopiera material som publiceras på denna sida och göra utskrifter uteslutande för personligt bruk, förutsatt att både upphovsrättsmeddelandet och tillståndsmeddelandet visas tillsammans med materialen och att materialen inte modifieras. Waratahs återförsäljare får elektroniskt kopiera material som publiceras på denna webbplats och göra utskrifter av den till förmån för och användning av sina kunder och potentiella kunder, förutsatt att både upphovsrättsmeddelandet och tillståndsmeddelandet visas tillsammans med materialen och att materialen inte modifieras.

  Utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Waratah får du inte vidarebefordra filer från denna webbplats eller några modifierade versioner av dessa filer.

  Du får inte skapa en spegelversion av denna webbplats.

  Utöver vad som uttryckligen anges häri, ska överföringen av detta webbplatsmaterial inte tolkas sin beviljande av en licens av någon typ under patent, upphovsrätt eller varumärken som ägs eller kontrolleras av Waratah och/eller dess leverantörer.

  Waratah kan efter eget gottfinnande begränsa webbplatsen till utvalda användare.

  Du kan skicka kommentarer, frågor, förslag och idéer som rör denna webbplats till Waratah. Om du gör det, samtycker du till att den information som skickas till Waratah inte ges i förtroende, att Waratah inte har någon skyldighet att hålla sådan information hemlig, samt att Waratah inte är skyldigt att svara på den. Waratah ges frihet att använda den information du skickar till Waratah på alla sätt, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter baserade på sådan information. Waratah kan även reproducera, visa och distribuera informationen i din kommunikation till andra utan begränsning.

  Denna webbplats har upprättats främst för nyttan och användningen av Waratahs återförsäljare, kunder och potentiella kunder. Det garanteras inte att alla produkter eller tjänster som anges på sidan är tillgängliga och Waratah kan när som helst ändra de produkter eller tjänster som beskrivs på denna webbplats. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, och informationen på webbplatsen kan ändras från tid till annan. Kontakta din lokala Waratah-återförsäljare innan du förlitar dig på produktrelaterad information som finns på denna webbplats.

  Informationen på denna webbplats tillhandahålls "som den är" utan någon garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och att ingen lagstiftning överträds. Waratah och/eller dess leverantörer är inte ansvariga för fel eller utelämnanden på denna webbplats. Waratah garanterar inte att funktioner som finns på denna webbplats kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras, eller att den här webbplatsen eller servern är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

 2. Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte tillhör Waratah. Dessa länkar är endast till förfogande för dig. Sådana länkade webbplatser är inte kontrollerade av Waratah och Waratah ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att Waratah rekommenderar den webbsidan och Waratah har inget ansvar för information som hänvisas till eller länkas till på webbplatsen i fråga.

 3. Allt material som hämtats, laddats upp eller på annat sätt erhållits genom användning av vår webbplats eller programvara sker enligt eget gottfinnande och på egen risk och du är ensamt ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller verksamhet eller förlust av data som resultat av nedladdning eller uppladdning av sådant material eller användningen av vår webbplats eller vår programvara.